Tolunas Middag Hjemlevering Reglement

food delivery nordics (7)

REGLEMENT

Punkt I: Organisation

Toluna SAS, som har en kapital på 2 600 000 euro og hjemsted på 5 avenue du château 94300, Vincennes, og som er registreret i handelsregistret under nr. 432033181, organiserer en gratis konkurrence uden købstvang. Konkurrencen “Tolunas Mat Hjemlevering” vil finde sted hver dag fra den 4. februar 2019 til den 14. februar 2019.

Alle medlemmer af Toluna på over 18 år, som er bosat i et af følgende lande, kan deltage i konkurrencen: Argentina, Østrig, Belgien, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Mexico, Nederlandene, Norge, Peru, Portugal, Rusland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, USA og Storbritannien med undtagelse af ansatte og repræsentanter for virksomheden, kunder, underleverandører og partnere samt medlemmer af disses familier omfatter både direkte og indirekte familie og beslægtede.

Punkt II: Deltagelse

For at kvalificere og deltage i lodtrækningen, skal medlemmerne have mindst en fejningstildelning på tegningsdagen:

  • Medlemmet modtager 1 gratis billet efter at have abonneret på toluna
  • Medlemmet vil modtage bonusbilletter til at gennemføre nogle undersøgelser
  • Medlemmet kan bytte 1000 point till en præmiebillet (der er ingen grænse for antallet billetter)
  • Billetter en kun gyldige i løbet af tegningsmåneden (ex. alla billetter vandt i juni 2018 gælden kun i juni 2018)

Deltagelse i konkurrencen er gratis og er ikke begrænset til en post pr. Husstand.
For at blive optaget skal deltagerne have et profilbillede og være “aktive” medlemmer:

  • Medlemmet skal have besvaret mindst 1 undersøgelse i 30 dage før tegningen
  • Medlemmet skal have oprettet indhold som omfatter (men ikke begrænset til) sende emner, afstemninger eller kommentere i en diskussions tråd inden for 30 dage før tegningen.

Denne konkurrence er også åben for alles vores mobilappbrugere og er ikke sponsoreret av Apple eller Google.

Punkt III: Udtrækning af vindere og gevinstuddeling

1 vinder pr.community vil blive trukket blandt de deltagende lande. Vinderne vælges tilfældigt, og hver vinder får et fuldt middag måltid leveret direkte til deres hus på Valentinsdage.

 

Punkt V: Godtgørelse af udgifter

Efter anmodning kan enhver deltager i konkurrencen få godtgjort et beløb svarende til udgifterne til deres internetforbindelse, beregnet på grundlag af fem minutter til nedsat takst.Anmodninger om godtgørelse skal sendes pr. post til Toluna SAS sammen med deltagerens bankforbindelse, dokumentation for dennes adresse samt et udtog af regningen fra internetudbyderen med angivelse af dato og tidspunkt for anvendelsen af interforbindelsen. Anmodningen skal være poststemplet senest 30 dage efter konkurrencens slutdato.Deltagerens portoudgifter i forbindelse med anmodningen tilbagebetales, efter anmodning, i henhold til gældende takster for standardbreve. Der tages kun hensyn til én anmodning om godtgørelse pr. deltager, der er tilmeldt konkurrencen, og pr. konvolut (samme navn og adresse).
Dog vil der ikke blive udstedt godtgørelse til deltagere, der gør brug af en internetforbindelse med flatrate, da deltageren ikke har afholdt nogen ekstra udgifter ved at deltage i konkurrencen.

Punkt VI: Internetforbindelse og brug

Deltagelsen forudsætter kendskab til og accept af internettets funktioner og begrænsninger, manglen på beskyttelse af bestemte oplysninger i forbindelse med risikoen for uretmæssig tilegnelse, pirateri eller pådragelse af en virus, der spredes i netværket. Toluna SAS påtager sig intet ansvar for misbrug eller forstyrrelser, som opstår pga. brugen af computeren, internetforbindelsen, telefonlinjen eller andre tekniske forbindelser, eller hvis der sendes opdateringer til en forkert eller ufuldstændig adresse.

Punkt VII: Retssager og ansvar

Ved deltagelse i konkurrencen er det underforstået, at deltageren accepterer reglementet i sin helhed. Urigtige eller vildledende oplysninger eller svig medfører diskvalifikation. Toluna SAS bisætter enhver retssag i forbindelse med spillet og reglementet. Toluna vil ikke besvare forespørgsler i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af reglementet, spillets mekanismer og modaliteter eller listen over vindere, hverken skriftligt eller telefonisk. Toluna SAS forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund at forlænge eller afbryde konkurrencen.

Punkt VIII: Gevinstuddeling

Toluna SAS kan ikke holdes ansvarlig for skade, tab eller tyveri, der opstår i forbindelse med leveringen af forsendelser.

Punkt IX: Bevisføring

Med undtagelse af åbenlyse fejl, fastlægges det, at oplysninger fra Toluna SAS spilforløb kan anvendes som bevismidler i retssager i forbindelse med forbindelsen og den elektroniske databehandling (EDB) af disse oplysninger i forbindelse med spillet.

Punkt X: Domsmyndighed

Deltagerne accepterer uden forbehold, at selve deltagelsen i spillet underlægger dem fransk lovgivning, herunder også eventuelle retssager, der måtte opstå pga. denne konkurrence, eller som er direkte eller indirekte forbundet med den, uden at det berører eventuelle lovkonflikter. Den franske domsmyndighed Grande Instance de Paris Tribunal har enekompetence i forbindelse med alle tvister mellem parterne.

Punkt XI: Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelsesloven Data Protection Act 6 January 1978, art. L.27 har deltagerne ret til at få indsigt i og rette deres oplysninger. Der videregives under ingen omstændigheder personoplysninger til tredjemand.

Punkt XII: Litterær og kunstnerisk ejendomsret

I henhold til lovgivning om litterær og kunstnerisk ejendomsret er gengivelse og fremstilling af dele af dette spil eller spillet i sin helhed strengt forbudt. Alle varemærker er registrerede varemærker.

%d bloggers like this: